Badania nośności gruntu płytą dynamiczną

Zbyt niska nośność i osiadanie podłoża jest często powodem kosztownych szkód w budownictwie drogowym, ziemnym i wodno-kanalizacyjnym. Można temu zapobiec i jednocześnie obniżyć koszty budowy przez świadomie sterowane i kontrolowane prace zagęszczeniowe.

Nasza firma zajmuje się badaniami lekka płytą dynamiczną, która w bardzo krótkim czasie określa zagęszczenia gruntu i automatycznie zapisuje wszystkie istotne dane.