Prace ziemne

Zróżnicowana baza maszyn, jakie posiada firma, umożliwia realizowanie (obok kompleksowych usług brukarskich ) wielu zadań związanych z robotami ziemnymi, takimi jak:

  • wykopy szerokoprzestrzenne i liniowe
  • budowa nasypów
  • wymiana gruntów
  • rekultywacja terenu
  • wyburzenia i rozbiórki
  • kruszenie materiałów
  • przesiew materiałów sypkich na różne frakcje

Ponadto firma oferuje wykonanie podbudów betonowych i z kruszyw, a także stabilizacje gruntów, wzmocnienia podłoża.